Gemeenteraad West Betuwe vergadert weer digitaal

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe gaat weer digitaal vergaderen. Behalve tijdens besluitvormende raadsvergaderingen. Dat besloot het presidium op maandag 19 oktober. In de huidige coronasituatie hebben digitale vergaderingen de voorkeur. De gemeenteraad volgt hiermee de adviezen van het RIVM. De digitale vergaderingen zijn live te volgen via de website van de raad.

Na het zomerreces besloot de gemeenteraad weer meer fysieke vergaderingen te organiseren. Met gepaste maatregelen. En alleen zolang de situatie rondom het coronavirus dit toeliet. Die situatie is helaas veranderd. Daarom besloot het presidium op 19 oktober dat alle vergaderingen van de gemeenteraad de komende maanden digitaal zijn. Behalve de besluitvormende raadsvergaderingen.

De besluitvormende vergaderingen blijven voorlopig fysiek, omdat de raadsleden goed contact met elkaar willen blijven houden. Dit draagt bij aan een goede politieke discussie. De optie om alsnog digitaal te vergaderen blijft wel bestaan.

Digitaal vergaderen

De gemeenteraad heeft sinds maart al regelmatig digitaal vergaderd. Hierbij zoekt de raad continu naar de beste manier om de digitale vergaderingen vorm te geven. Vooral om ook inwoners hierbij te betrekken en ze op een makkelijke manier met de raadsleden in contact te brengen.

De eerstvolgende digitale vergaderingen zijn de beeldvormende bijeenkomsten op dinsdag 3 november. Die avond staan de kadernota dorpshuizen en multifunctionele centra, het omgevingsprogramma en de mogelijke verbreding van de A2 op de agenda. Inwoners kunnen digitaal over deze onderwerpen meepraten door zich aan te melden bij de griffie via griffie@westbetuwe.nl.

Fysieke raadsvergaderingen

De besluitvormende raadsvergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen. De zaal is zo ingedeeld dat de raadsleden voldoende afstand kunnen bewaren. In de zaal is verder geen publiek aanwezig. Geïnteresseerden kunnen de vergaderingen mee- of terugluisteren via de website van de gemeenteraad.

Tijdens de vorige raadsvergadering van 29 en 30 september waren meerdere raadsleden afwezig. Zij hielden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Ook de komende tijd kunnen de richtlijnen zorgen voor afwezigen tijdens fysieke vergaderingen. Die afwezigheid van raadsleden kan de verhoudingen tijdens het stemmen beïnvloeden.

Daar heeft het presidium ook afspraken over gemaakt. Het is mogelijk dat kleinere partijen voor een groot deel of helemaal niet aanwezig kunnen zijn. In dat geval laten de twee grootste partijen – Dorpsbelangen en SGP – ook een aantal raadsleden thuis. Zo blijven de verhoudingen tijdens het stemmen gelijk.

Als er meer dan 10 afwezigen zijn tijdens de raadsvergadering, vindt de vergadering alsnog digitaal plaats. Door de tijdelijke spoedwet digitale besluitvorming mag de gemeenteraad sinds april namelijk ook digitaal besluiten nemen. Hier heeft de gemeenteraad de afgelopen maanden al eerder gebruik van gemaakt. Als het nodig is, zet de gemeenteraad dit opnieuw in.

De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 27 oktober. Ook de Begrotingsraad op donderdag 5 november is fysiek in de raadszaal.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden