Debat

Debat

Golfbaan The Dutch

De gemoederen liepen hoog op in de raad van West Betuwe. Aanleiding was de overeenkomst die het college heeft gesloten met golfbaan The Dutch en aannemer Sent One over de sanering van de staalslakken. De raad was niet blij.

Door Wim Timmermans

Geldermalsen - In de raadsvergadering van 7 juli had het college de raad geïnformeerd. Er waren twee mogelijkheden voor de sanering. Ten eerste konden de staalslakken worden afgevoerd; probleem is dat niemand ze wil hebben. Ten tweede konden de staalslakken ter plekke worden ingepakt; probleem zijn de hoge kosten. Het college koos voor de tweede variant. De kosten moeten nog worden uitgewerkt. Ze worden voorlopig geschat op 8 jaar lang 250.000 euro per jaar voor het inpakken en saneren. Daarna is vijftig jaar lang 50.000 euro per jaar nodig voor toezicht en monitoring. Tijdens de vergadering gaf de raad al duidelijke signalen af dat men een voorkeur had voor afvoer van de slakken.

Een week later, op 14 juli, kwam de raad er op terug. Op initiatief van Annet IJff (PvdA) vroeg de raad het college om nog één keer te kijken naar de risico’s, mogelijke alternatieven voor de sanering, mogelijkheden om de staalslakken te verkopen en een gunstiger kostenverdeling. Weer twee dagen later liet het college echter via een persbericht weten dat de overeenkomst met The Dutch en Sent One op 14 juli was getekend.

Het college had bij monde van portefeuillehouder, burgemeester Servaas Stoop, wat uit te leggen. Raadsleden toonden zich verbijsterd en geschokt.

Gang van zaken

Waarom had het college niets gezegd en het verzoek van de raad naast zich neergelegd? En waarom moest de raad het ‘uit de krant’ vernemen? Andrea Zierleyn (GL) vroeg zich af waarom Stoop zich als voorzitter van de raad niet hard gemaakt had voor het raadsverzoek. Gerrit Jan van Ochten (VVD) voelde zich :”ongemakkelijk. Doe dit niet zo. Pak een telefoon. Licht ons van tevoren in!” Stoop legde het uit. De overeenkomst was tot stand was gekomen na moeilijk en ingewikkeld overleg, “de materie is uiterst complex.” Niet tekenen was geen optie. Hij hield voet bij stuk en wees er op dat de raad was geïnformeerd voordat het persbericht de wereld in ging. Maar toen Ashley Karsemeijer (D66) opmerkte dat de raad het persbericht exact twee minuten eerder had ontvangen dan de pers, moest hij inbinden. Hij ging uitgebreid door het stof en gaf hij toe dat het veel zorgvuldiger had gemoeten. De raad accepteerde het.

Inhoud

Hans Daudeij (DB) wees er vervolgens op dat DB een andere variant beschikbaar had : goedkoper en duurzamer. Die had hij al eerder in een gesprek met Stoop toegelicht. Waarom was daar niks mee gedaan? De overeenkomst tussen gemeente, The Dutch en Sent One biedt volgens Daudeij juridisch de mogelijkheid die variant in te brengen. Alle drie de partijen worden er beter van. Maar Stoop wilde er niet aan: “Het college is het bevoegd gezag op het gebied van de Wet Bodembeheer.” Volgens Stoop hadden veel ambtenaren, specialisten en juristen langdurig en intensief naar de problematiek gekeken. Hij geloofde niet dat er een simpeler en beter variant kon zijn. Daudeij kreeg geen voet aan de grond.

De overeenkomst tussen gemeente, The Dutch en Sent One wordt nu uitgevoerd. De kosten voor de gemeente worden nog uitgewerkt en verwerkt in de begroting. Daar gaat de raad dan weer over.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden