Vloedschuren Route West Betuwe

West Betuwe: Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB) presenteert zaterdag 3 oktober  de derde route in haar reeks en project Wegwijs in de Betuwe. 

Beesd - Na de Piet Mulder kunstroute in 2019 en de Kunstroute langs de openbare kunstwerken in de 26 kernen van West Betuwe in juni van dit jaar, presenteren wij 3 oktober route 3, de route langs de Vloedschuren in de Gemeente West Betuwe.

Het is nu vijf voor twaalf voor wat betreft het behoud van de vloedschuren in onze gemeente. Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB) heeft dit stukje cultuur historisch agrarisch erfgoed in kaart gebracht voor wat betreft de 26 kernen van de Gemeente West Betuwe.

Wij hebben hierbij een prachtig overzichtsboekje (120 pagina’s fullcolour) gemaakt, met hierin de achtergronden, geschiedenis en een overzicht van de vloedschuren in onze Gemeente. Hierbij hebben wij tevens een educatief programma ontwikkeld voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. Hierbij hebben wij een prachtig filmpje laten maken met bijbehorend lesprogramma.

Na de presentatie, willen wij tevens een aanzet geven tot het samenkomen van de vloedschuur eigenaren en gericht naar de toekomst, tot behoud van dit erfgoed. Hiertoe hebben wij als Stichting al diverse contacten gelegd, zodat dit een vervolg gaat krijgen.

Het is ons opgevallen, dat weinig mensen hier weten, welke belangrijke rol deze vloedschuren hebben gespeeld voor onze voorouders. En nu nog een stille getuige zijn van de strijd tegen de overstromingen in dit gebied. Dit alles toont de kwetsbaarheid toen, nu en in de toekomst. Historische kennis kan hiertoe bijdragen. Immers, onze voorouders leefden veel dichter bij de natuur en kenden hun kwetsbaarheid waarschijnlijk veel beter dan de mensen vandaag de dag.

Va 1300 tot 1850 beleefden ze de Klein IJstijd, te weten strenge winters en korte zomers. Dat leidde tot heel wat problemen, waar de overstromingen er een van zijn. Om het bedrijfskapitaal van boeren (het vee), hiertegen te beschermen, bouwde men in het rivierengebied vloedschuren: hoger gelegen schuren die bestand waren tegen het water- en ijsgeweld, dat soms lang aan kon houden.

De meeste vloedschuren zijn in de loop van de tijd verdwenen maar in onze gemeente staan er nog een aantal trots overeind; stille getuigen van de strijd tegen het water. En juist voor deze strijd staan we nu en in de toekomst opnieuw. Door het smelten van ijs voorspellen boze lieden in 2100 3 tot 6 meter zeespiegelstijging. Met 70% van ons volk in de lage delen van ons land kan iedereen in Drenthe en Groningen gaan wonen of hebben we een hele grote vloedschuur nodig.

De route 3 Vloedschuren, wordt door wethouder Rutger van Stappershoef geopend, zaterdag 3 oktober a.s., in twee sessies in Vloedschuur Marie. Deze route gaat gepaard met een 8-tal bordjes, die bij de diverse vloedschuren worden geplaatst.

Het routeboekje voor € 5,00 kunt u bestellen via de website van de Stichting: www.skcwb.nl of via email info@skcwb.nl

Op de website vindt u tevens de link naar het educatieve filmpje, gemaakt voor de scholen.

Hierbij de video van de vloedschuren in de final versie:

 YouTube-link: https://youtu.be/SN00RoBrPgQ

Voor meer informatie: Joke van Vrouwerff, voorzitter Stichting sKCWB, 06 20548482

Gerd Buyserd-van Doorslaer, penningmeester van de Stichting, 0345 572224.

Zaterdag 3 oktober 2020, Vloedschuur Marie, Landgoed Marienwaerdt te Beesd

Joke van Vrouwerff, vvoorzitter Stichting kunst en cultuur west betuwe

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden