Gebruikers weren drukke locaties

Nu de zomer ten einde loopt, komt er ook een einde aan de monitor bezoekersdrukte. De tool heeft het beoogde doel bereikt, zo blijkt uit onderzoek van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen: het attenderen van bezoekers en inwoners van provincie Gelderland op drukke en rustige plekken tijdens de zomervakantie. 

Regio - De komende weken zal de tool nog één dienst bewijzen: het reguleren van de bezoekersstromen tijdens de herdenkingsperiode in de Airborne Region. 

Ontwikkelaar van de monitor, marketing- en bestemmingsmanagementorganisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, vroeg 627 gebruikers naar hun ervaringen. Daaruit blijkt dat een groot deel van de gebruikers (88%), drukke – ofwel de rood of oranje gemarkeerde locaties – hebben vermeden. Zij besloten één van de voorgestelde alternatieve ‘groene’ locaties te bezoeken, op een ander tijdstip naar de gewenste locatie te gaan of thuis te blijven. 94% van de respondenten geeft aan de monitor te willen blijven gebruiken. Niet alleen tijdens, maar ook na corona. De meesten zouden de tool ook aanraden aan familie en vrienden. ‘Het is goed om te zien dat onze monitor in de behoefte voorzag’, vertelt directeur Herre Dijkema. “Wij geloven dat spreiding van bezoek aan onze regio’s belangrijk blijft, zowel in tijd als plaats. Daarom zullen we de komende tijd nieuwe producten blijven ontwikkelen.”

Extra inzet Airborne Region

Oorspronkelijk zou de monitor bezoekersdrukte vlak na de zomervakantie eindigen, wanneer de topdrukte in de regio’s afneemt. Toch blijft de tool de laatste weken van september nog even actief om bezoekersdrukte tijdens de Airborne activiteiten te meten. Het gaat daarbij uitsluitend om de gemeenten Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe.

Over de monitor bezoekersdrukte 

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen ontwikkelde in opdracht van provincie Gelderland de monitor bezoekersdrukte. Een tool die liet zien op welke plekken het deze zomer druk was en waar juist niet. Door alternatieven aan te bieden voor drukke plekken, werden bezoekers over de provincie gespreid en de veiligheid van bezoeker en inwoners gewaarborgd in tijden van het corona-virus. Toerisme-gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “De monitor bezoekersdrukte is succesvol geweest, ik ben blij dat dit instrument aan recreanten is aangeboden. Overigens blijven we ook na de zomer als provincie nadenken over het goed reguleren van de grote groep toeristen in Gelderland.”

In totaal werd de monitor bezoekersdrukte 475.238 keer geraadpleegd. Het hoogste bezoekersaantal werd op één van de warmste zomerdagen van dit jaar - 31 juli - gemeten met 29.152. Meer onderzoeksresultaten staan in de bijgevoegde factsheet.

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden